КАТАЛОГ КНИГИ

Струмски, Георги
Майстора / Георги Струмски; Худож. Симеон Венов. - София: Наука и изкуство, 1974. - 32 с. : с ил.; 29 см. - (Библ. България древна и млада)
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Димитров, Владимир - Майстора
Струмски, Георги

Предметен показалец

Художници

Сигнатура
886.7- 34/ С87
Инв. №
19161
Сигнатура
886.7- 34/ С87
Инв. №
2082
Сигнатура
886.7- 34/ С87
Инв. №
1908

Още от същия автор

Струмски, Георги. Барабанчик. София: Народна младеж, 1965

Струмски, Георги. Великото преселение на децата. София: Отечество, 1980

Струмски, Георги. Вълшебници от моето детство. София: Народна младеж, 1987

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Отечество, 1979

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Български писател, 1969

Струмски, Георги и др. Едно море край нас синее. София: Народна младеж, 1976

Струмски, Георги. Имаше един вълшебник. София: Бълг. писател, 1976

Струмски, Георги. Книга за Майстора. София: Издателство на ОФ, 1985

Струмски, Георги. Напред, другари млади!. София: Народна младеж, 1963

Струмски, Георги. Наско Защото. София: Отечество, 1986

Струмски, Георги. Татко, мама и ние. София: Български писател, 1985

Струмски, Георги. Техни величества децата. София: Народна младеж, 1974

Струмски, Георги. Художникът и слънцето. София: Български писател, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)