КАТАЛОГ КНИГИ

Николов, Стефан
Пастир народен / Стефан Николов; Худож. Николай Алексиев. - София: Отечество, 1980. - 32 с. : с ил.; 32 см. - (Библ. България древна и млада)
УДК 886.7-93-32

Именен показалец

Евтимий Търновски, патриарх (за него)
Николов, Стефан

Сигнатура
886.7- 3/ Н74
Инв. №
1891
Сигнатура
886.7- 3/ Н74
Инв. №
1889
Сигнатура
886.7- 3/ Н74
Инв. №
13049
Сигнатура
886.7- 3/ Н74
Инв. №
1853
Сигнатура
886.7- 3/ Н74
Инв. №
1890
Сигнатура
886.7- 3/ Н74
Инв. №
1888

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)