КАТАЛОГ КНИГИ

Поскит, Джартан
Кошмарните мерки : Дължина, площ и обем / Джартан Поскит ; Прев. Нина Руева ; Ил. Филип Рийв. - София: Егмонт, 2004. - 176 с. : с ил.; 20 см. - (Жестоката математика)

Ориг. загл. Desperate Measures / Kjartan Poskitt

ISBN: 954-446-840-2УДК 087.5:531.7+531.7:087.5

Именен показалец

Поскит, Джартан

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ П80
Инв. №
18675

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)