КАТАЛОГ КНИГИ

Михайловски, Стоян
Басни / Стоян Михайловски; Състав. Цанко Лалев. - София: Пан, 2003. - 128 с. : с ил.; 20 см. - (Българска класика за деца)

Съдържа: Що е басня ; Стоян Михайловски в оценката на литературната критика

ISBN: 954-657-256-ХУДК 886.7-93-191

Именен показалец

Михайловски, Стоян

Предметен показалец

Българска художествена литература - за деца

Сигнатура
886.7-1/ М74
Инв. №
18352

Още от същия автор

Михайловски, Стоян. Избрани съчинения. София: Български писател, 1960

Михайловски, Стоян. Избрани творби. София: Български писател, 1986


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)