КАТАЛОГ КНИГИ

Карол, Луис
Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят / Луис Карол ; Прев. [от англ.] Христо Кънев ; Прев. на стиховете Венера Атанасова ; Худож. Борис Стоилов. - София: Пан, 2004. - 256 с. : с ил.; 20 см. - (Вечните детски романи)

Ориг. загл. Alice`s adventures in Wonderland / Lewis Carroll
Истинското име на авт.: Чарлз Латуидж Доджсън

ISBN: 954-657-074-5УДК 820-93-32

Именен показалец

Карол, Луис

Предметен показалец

Английска литература

Сигнатура
820/899 / К42
Инв. №
18601

Още от същия автор

Карол, Луис. Алиса в огледалния свят. София: Прозорец, 1992

Карол, Луис. Алиса в страната на чудесата. София: Отечество, 1977

Карол, Луис. Алиса в страната на чудесата. Пловдив: Хермес, 1999


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8526 | Имена в показалеца: 5184

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)