КАТАЛОГ КНИГИ

Ярункова, Клара
Кученцето, което сиимаше момченце : За начална училищна възраст / Клара Ярункова ; Прев. от словаш.Емилия Стаматова; Худож. Скарлет Панчева. - София: Български художник, 1990. - 32 с. : с ил.; 32 см.

Ориг. загл. O psovi, ktory mal chlapca / Klara Jarunkova

УДК 885.4-93-34

Именен показалец

Ярункова, Клара

Сигнатура
820/899-34/ Я83
Инв. №
15886

Още от същия автор

Ярункова, Клара. Тихи бури. София: Народна младеж, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)