КАТАЛОГ КНИГИ

Чудна земя : Грузински народни приказки / Състав., прев. Антоний Димитров; Худож. Иван Йовчев. - София: Български художник, 1987. - 208 с. : с ил.; 24 см.
УДК 894.631-93-34

Именен показалец

Димитров, Анатолий (съст.)

Сигнатура
820/899-34/ Ч-94
Инв. №
14516

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)