КАТАЛОГ КНИГИ

Токмакова, Ирина
Сини планини, златни равнини : Очерци за България / Ирина Токмакова ; Прев. от рус. Елена Коларова ; Худож. Теодора Стойчева. - София: Отечество, 1978. - 80 с. : с ил.; 23 см.
УДК 308(497.2)

Именен показалец

Токмакова, Ирина

Географски показалец

България

Сигнатура
308/ Т65
Инв. №
13793

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)