КАТАЛОГ КНИГИ

Чуковски, Корней
Мушицата хубавицата / Корней Чуковски ; Прев. от рус. Христо Радевски; Худож. Олег Зотов. - София: Народна младеж, 1978. - 16 с. : с ил.; 28 см.
УДК 882-93-1

Именен показалец

Чуковски, Корней

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-1 / Ч-95
Инв. №
2036

Още от същия автор

Чуковски, Корней. доктор Охболи. София: Отечество, 1987

Чуковски, Корней. От две до пет. Варна: Георги Бакалов, 1982

Чуковски, Корней. Сребърният герб. София: Отечество, 1984

Чуковски, Корней. Хора и книги. София: Народна култура, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)