КАТАЛОГ КНИГИ

101 български народни приказки / Подб. Радка Колева ; Худож. Борис Стоилов. - Пловдив: Хермес, 1999. - 432 с. : с ил.; 24 см. - (Имало едно време)
ISBN: 954-459-684-4УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Колева, Радка (съст.)

Предметен показалец

Народно творчество

Сигнатура
886.7-34/ С77
Инв. №
18670

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)