КАТАЛОГ КНИГИ

Сребров, Здравко
Приказки / Здравко Сребров; Худож. Симеон Венов. - София: Отечество, 1979. - 99 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Сладкодумци; 7)
УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Сребров, Здравко

Предметен показалец

Българска художествена литература - за деца

Сигнатура
886.7-34/ С60
Инв. №
1481
Сигнатура
886.7-34/ С60
Инв. №
1482
Сигнатура
886.7-34/ С60
Инв. №
4716
Сигнатура
886.7-34/ С60
Инв. №
1216

Още от същия автор

Сребров, Здравко. Разказите на момичето от Розовата долина. София: Български писател, 1969

Сребров, Здравко. Сърната на художника и трите луни. София: Български художник, 1969


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)