КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Сава
Хитър Петър : Приказки / Сава Попов; Ил. Илия Бешков. - 4 изд. - София: Отечество, 1982. - 126 с. : с ил.; 22 см.
УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Попов, Сава

Предметен показалец

Българска художествена литература - за деца

Сигнатура
886.7-34/ П76
Инв. №
9921

Още от същия автор

Попов, Сава. 44 приказки за Хитър Петър. Пловдив: Хермес, 2007


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)