КАТАЛОГ КНИГИ

Откраднатият кон : Приказки на африканските народи / Прев. от рус. Атанас Далчев; Ил. Александър Алексов. - 2 изд. - София: Народна младеж, 1986. - 167 с. : с ил.; 24 см. - (Приказки от цял свят)

Ориг. загл. Сказки народов Африки

УДК 896-93-34

Именен показалец

Далчев, Атанас (прев.)

Предметен показалец

Африканска литература

Сигнатура
820/ 899-34/ О-88
Инв. №
14603
Сигнатура
820/899-34/ О-88
Инв. №
14487
Сигнатура
820/899-34/ О-88
Инв. №
14206

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)