КАТАЛОГ КНИГИ

Непил, Франтишек
Аз, Барик : Разкази: Кратко естествознание за малки кученца и големи любители на кучета, написано разбираемо, нагледно и вярно, както наистина става от узряването на сините сливи до жътва. Джаф, джаф! / Франтишек Непил; Прев. от чеш. Невена Захариева; Худож. Киро Мавров. - София: Отечество, 1985. - 32 с. : с ил.; 29 см.

Ориг. загл. Ja, Baryk / Frantisek Nepil

УДК 885.0-93-32

Именен показалец

Непил, Франтишек

Предметен показалец

Чешка литература

Сигнатура
820/899-34/ Н58
Инв. №
12904

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8562 | Имена в показалеца: 5230

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)