КАТАЛОГ КНИГИ

Крилов, Иван Андреевич
66 басни / Иван А. Крилов; Прев. от рус. Цанко Серафимов. - София: ИК Бриз, 2004. - 112 с. : с ил.; 20 см. - (Златна библиотека; 22)

Съдържа: Иван Крилов /1769-1844/ - биографични бележки

ISBN: 954-8241-47-1УДК 882-93-342

Именен показалец

Крилов, Иван Андреевич

Предметен показалец

Руска литература

Сигнатура
820/899-34 / К90
Инв. №
18597

Още от същия автор

Крилов, Иван. Басни. София: Народна младеж, 1956


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)