КАТАЛОГ КНИГИ

Ковнацка, Мария
Дневникът на Пластелинко / Мария Ковнацка; Прев. от пол. Андреана Радева; Худож. Збигнев Рихлицки. - София: Отечество, 1980. - 266 с. : с ил.; 24 см. - (Библ. Вълшебници)

Ориг. загл. Plastusiowy paniltnik / Maria Kowhacka

УДК 884-93-34

Именен показалец

Ковнацка, Мария

Предметен показалец

Полска литература

Сигнатура
820/899-34 / К72
Инв. №
8355

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)