КАТАЛОГ КНИГИ

Ковачова, Павла
Еличко и Габърко : Приказки / Павла Ковачова; Прев. от словаш. Емилия Стаматова; Худож. Ралица Николова. - София: Български художник, 1986. - 32 с. : с ил.; 29 см.

Ориг. загл. Hrabko a Smrecko / Pavla Kovacova

УДК 885.4-93-34

Именен показалец

Ковачова, Павла

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899-34 / К72
Инв. №
12602

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)