КАТАЛОГ КНИГИ

Дюричкова, Мария
Най-хубавото на света : За начална училищна възраст / Мария Дюричкова; Худож. Алекси Начев; Прев. от словаш. Мариана Видрарска. - София: Български художник, 1982. - 48 с. : с ил.; 23 см.
УДК 885.4-93-34

Именен показалец

Дюричкова, Мария

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899-34 / Д98
Инв. №
12334
Сигнатура
820/899-34 / Д98
Инв. №
12397

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)