КАТАЛОГ КНИГИ

Ганчев, Марко
Имате ли гъдел : Приказки в сегашно време / Марко Ганчев; Худож. Генчо Симеонов. - София: Народна младеж, 1984. - 180 с. : с ил.; 21 см.
УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Ганчев, Марко

Предметен показалец

Българска художествена литература - за деца

Сигнатура
886.7-34/ Г22
Инв. №
12439
Сигнатура
886.7-34/ Г22
Инв. №
13802
Сигнатура
886.7-34/ Г22
Инв. №
19208
(с авт.)

Още от същия автор

Ганчев, Марко. Изгубената кула. София: Отечество, 1984

Ганчев, Марко. Кълбовидна мълния. София: Отечество, 1980

Ганчев, Марко. Лай по кервана. София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006

Ганчев, Марко. Страшния Мъркот. София: Народна младеж, 1971

Ганчев, Марко. Таласъмът Хайде Холан. София: Български художник, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7173 | Имена в показалеца: 4238

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)