КАТАЛОГ КНИГИ

Бендова, Криста
Приказките на Осмиянко / Криста Бендова; Прев. от словаш. Вътьо Раковски; Худож. Анри Кулев. - София: Народна младеж, 1981. - 279 с. : с ил.; 24 см.

Ориг. загл. Osmijankove rozpravky / Krista Bendova

УДК 885.4-93-34

Именен показалец

Бендова, Криста

Предметен показалец

Словашка литература

Сигнатура
820/899-34 / Б37
Инв. №
8377

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)