КАТАЛОГ КНИГИ

Василев, Орлин
Надхитрената Хитрана : За предучилищна възраст / Орлин Василев; Ил. Мира Йовчева. - София: Български художник, 1978. - 16 с. : с ил.; 32 см.
УДК 886.7-93-34

Именен показалец

Василев, Орлин

Предметен показалец

Българска художествена литература - за деца

Сигнатура
886.7- 34/ В24
Инв. №
1943

Още от същия автор

Василев, Орлин. Битки и приключения. София: Отечество, 1989

Василев, Орлин. Бялата пътека. София: Български писател, 1972

Василев, Орлин. Гошо и лъвът. София: Български художник, 1977

Василев, Орлин. Дивата гора. София: Народна младеж, 1988

Василев, Орлин. Зъб за зъб. София: Отечество, 1983

Василев, Орлин. Конфликти. София: Профиздат, 1963

Василев, Орлин. Страх-страшилище. София: Български художник, 1975

Василев, Орлин. Тревога. София: Български писател, 1973

Василев, Орлин. Тревога. София: Български писател, 1964

Василев, Орлин. Хайдутин майка не храни. Варна: Георги Бакалов, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)