КАТАЛОГ КНИГИ

Бахдай, Адам
Пилотът и аз : Приказка / Адам Бахдай; Прев. от пол. Екатерина Солнцева; Ил. Киро Мавров. - София: Отечество, 1986. - 24 с. : с ил.; 29 см.
УДК 884-93-34

Именен показалец

Бахдай, Адам

Сигнатура
820/899-34 / Б30
Инв. №
13163
Сигнатура
820/899-34 / Б30
Инв. №
13100
Сигнатура
820/899-34 / Б30
Инв. №
13099

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)