КАТАЛОГ КНИГИ

Струмски, Георги
Барабанчик : Стихове за пионери / Георги Струмски; Худ. Румяна Ганчева. - София: Народна младеж, 1965. - 66 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-93-1

Именен показалец

Струмски, Георги

Сигнатура
886.7- 1/ С87
Инв. №
4802

Още от същия автор

Струмски, Георги. Великото преселение на децата. София: Отечество, 1980

Струмски, Георги. Вълшебници от моето детство. София: Народна младеж, 1987

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Отечество, 1979

Струмски, Георги. Голямото пътешествие. София: Български писател, 1969

Струмски, Георги и др. Едно море край нас синее. София: Народна младеж, 1976

Струмски, Георги. Имаше един вълшебник. София: Бълг. писател, 1976

Струмски, Георги. Книга за Майстора. София: Издателство на ОФ, 1985

Струмски, Георги. Майстора. София: Наука и изкуство, 1974

Струмски, Георги. Напред, другари млади!. София: Народна младеж, 1963

Струмски, Георги. Наско Защото. София: Отечество, 1986

Струмски, Георги. Татко, мама и ние. София: Български писател, 1985

Струмски, Георги. Техни величества децата. София: Народна младеж, 1974

Струмски, Георги. Художникът и слънцето. София: Български писател, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)