КАТАЛОГ КНИГИ

Стоянов, Васил Иванов
Кой каквото ще да казва / Васил Ив. Стоянов; Състав. Татяна Цонева; Худож. Любен Зидаров. - София: Отечество, 1989. - 80 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. Пчелица)

Съдържа: Стихове, гатанки

УДК 886.7-93-1

Именен показалец

Стоянов, Васил Иванов

Сигнатура
886.7- 1/ С83
Инв. №
15568

Още от същия автор

Стоянов, Васил. Хапе ли. София: Отечество, 1978


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)