КАТАЛОГ КНИГИ

Стелмах, Михайло
Непослушко : Стихотворения и поеми за деца / Михайло Стелмах ; Прев. от укр.; Худож. Ани Ралчева. - София: Народна младеж, 1976. - 56 с. : с ил.; 21 см.
УДК 883-93-1

Именен показалец

Стелмах, Михайло

Предметен показалец

Украинска литература

Сигнатура
820/899-1 / С75
Инв. №
4626
Сигнатура
820/899-1 / С75
Инв. №
12241

Още от същия автор

Стелмах, Михайло. Кръвта човешка не е вода. София: Народна култура, 1958

Стелмах, Михайло. Песен за тебе. София: Народна култура, 1970

Стелмах, Михайло. Песен за тебе. София: Народна култура, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)