КАТАЛОГ КНИГИ

Радевски, Христо
Весели приятели : Стихове за деца / Христо Радевски; Худож. Евгения Павлова. - София: Отечество, 1986. - 64 с. : с ил.; 20 см.
УДК 886.7-93-1

Именен показалец

Радевски, Христо

Сигнатура
886.7- 1/ Р13
Инв. №
14221

Още от същия автор

Радевски, Христо. Времето на проверка. София: Профиздат, 1987

Радевски, Христо. Въдичари. София: Български художник, 1976

Радевски, Христо. Избрани творби. София: Български писател, 1983-

Радевски, Христо. Стихотворения. София: Български писател, 1968

Радевски, Христо. Стихотворения. София: Български писател, 1986

Радевски, Христо. Хора. София: Народна младеж, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)