КАТАЛОГ КНИГИ

Дончев, Антон
Сказание за времето на Самуила : Роман / Антон Дончев. - 4 изд. - София: Издателство на БЗНС, 1988. - 504 с.; 20 см.
УДК 886.7-311.6

Именен показалец

Дончев, Антон

Сигнатура
886.7-3/Д78
Инв. №
18242

Още от същия автор

Дончев, Антон. Време разделно. София: Български писател, 1978

Дончев, Антон. Време разделно. София: Български писател, 1980

Дончев, Антон. Грамотата. София: Български художник, 1977

Дончев, Антон. Сказание за времето на Самуила. София: Български писател, 1984

Дончев, Антон. Сказание за времето на Самуила. София: Захарий Стоянов, 2003

Дончев, Антон. Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес. София: Издателство на БЗНС, 1982

Дончев, Антон. Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес. София: Захарий Стоянов, 2003

Дончев, Антон. Събрани съчинения. София: Захарий Стоянов, 2003-


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)