КАТАЛОГ КНИГИ

Дончев, Антон
Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес : Роман / Антон Дончев. - София: Издателство на БЗНС, 1982 с.; 20 см.

Кн.1.- 432 с.
Кн.2.- 390 с.

УДК 886.7-311.6

Именен показалец

Дончев, Антон

Сигнатура
886.7-3/Д78
Инв. №
3855
(Кн.1)
Сигнатура
886.7-3/Д78
Инв. №
11856
(Кн.2)

Още от същия автор

Дончев, Антон. Време разделно. София: Български писател, 1978

Дончев, Антон. Време разделно. София: Български писател, 1980

Дончев, Антон. Грамотата. София: Български художник, 1977

Дончев, Антон. Сказание за времето на Самуила. София: Издателство на БЗНС, 1988

Дончев, Антон. Сказание за времето на Самуила. София: Български писател, 1984

Дончев, Антон. Сказание за времето на Самуила. София: Захарий Стоянов, 2003

Дончев, Антон. Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес. София: Захарий Стоянов, 2003

Дончев, Антон. Събрани съчинения. София: Захарий Стоянов, 2003-


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)