КАТАЛОГ КНИГИ

Евтимов, Богомил
Водни кончета : Гатанки / Богомил Евтимов; Худож. Антония Дочева. - София: Български художник, 1980. - 16 с. : с ил.; 32 см.
УДК 886.7-93-193.1

Именен показалец

Евтимов, Богомил

Сигнатура
886.7- 1/ Е22
Инв. №
8786

Още от същия автор

Евтимов, Богомил. Мило гъмжило. София: Български художник, 1990


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)