КАТАЛОГ КНИГИ

Букова, Румяна
На ти, Вранке, кокалче, дай ми Вранке, желязно зъбче! / Румяна Букова ; Худож. Васил Буков. - София: Народна просвета, 1989. - 46 с. : с ил.; 24 см.
УДК 886.7-93-1

Именен показалец

Букова, Румяна

Предметен показалец

Хигиена

Сигнатура
886.7- 1/ Б85
Инв. №
15261

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)