КАТАЛОГ КНИГИ

Българско народно поетично творчество : Народни песни, народни приказки, пословици, поговорки, гатанки / Предг., състав., ред., бел. и прил. Цветана Македонска. - 4 изд. - София: Български писател, 1983. - 272 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)
УДК 886.7:398

Именен показалец

Македонска, Цветана (съст.)

Предметен показалец

Народно творчество

Сигнатура
886.7/ Б92
Инв. №
4036
Сигнатура
886.7/ Б92
Инв. №
4035

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)