КАТАЛОГ КНИГИ

Димитрова, Блага
Стихотворения / Блага Димитрова; Предг. Здравко Петров. - София: Български писател, 1968. - 151 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)
УДК 886.7-1

Именен показалец

Димитрова, Блага

Сигнатура
886.7/ Д59
Инв. №
4761

Още от същия автор

Димитрова, Блага. Глас. Пловдив: Христо Г. Данов, 1985

Димитрова, Блага. Импулси. София: Български писател, 1972

Димитрова, Блага. Ключ. Варна: Галактика, 1991

Димитрова, Блага. Лице. София: Български писател, 1990

Димитрова, Блага. Отвъд любовта. София: Народна младеж, 1987

Димитрова, Блага. Страшния съд. София: Народна култура, 1968


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7175 | Имена в показалеца: 4239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)