КАТАЛОГ КНИГИ

Михайловски, Стоян
Избрани творби / Стоян Михайловски; Състав., ред., предг. и прил. Банчо Банов. - 2 изд. - София: Български писател, 1986. - 228 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)

Съдържа: Басни, Епиграми, Стихотворения, Жизнен и творч. път, Ст. Михайловски в спомени на съвременници, Библиогр. справка

УДК 886.7(081.2)

Именен показалец

Михайловски, Стоян

Сигнатура
886.7/ М74
Инв. №
12903
Сигнатура
886.7/ М74
Инв. №
12900
Сигнатура
886.7/ М74
Инв. №
13854
Сигнатура
886.7/ М74
Инв. №
12901

Още от същия автор

Михайловски, Стоян. Басни. София: Пан, 2003

Михайловски, Стоян. Избрани съчинения. София: Български писател, 1960


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)