КАТАЛОГ КНИГИ

Радевски, Христо
Стихотворения / Христо Радевски; Предг. Георги Цанев; Подб. Христо Радевски. - София: Български писател, 1986. - 117 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)

Съдържа и: Сатира; Биограф. и библиограф. бележка

УДК 886.7-1

Именен показалец

Радевски, Христо

Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13840
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13836
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13838
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13837
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13839
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12994
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12993
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12995
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12862
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12861
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12996
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
12992
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13835

Още от същия автор

Радевски, Христо. Весели приятели. София: Отечество, 1986

Радевски, Христо. Времето на проверка. София: Профиздат, 1987

Радевски, Христо. Въдичари. София: Български художник, 1976

Радевски, Христо. Избрани творби. София: Български писател, 1983-

Радевски, Христо. Стихотворения. София: Български писател, 1968

Радевски, Христо. Хора. София: Народна младеж, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7168 | Имена в показалеца: 4228

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)