КАТАЛОГ КНИГИ

Радевски, Христо
Стихотворения / Христо Радевски; Предг. Георги Цанев. - София: Български писател, 1968. - 122 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)

Съдържа и: Сатира

УДК 886.7-1

Именен показалец

Радевски, Христо

Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
14040
Сигнатура
886.7/ Р13
Инв. №
13720

Още от същия автор

Радевски, Христо. Весели приятели. София: Отечество, 1986

Радевски, Христо. Времето на проверка. София: Профиздат, 1987

Радевски, Христо. Въдичари. София: Български художник, 1976

Радевски, Христо. Избрани творби. София: Български писател, 1983-

Радевски, Христо. Стихотворения. София: Български писател, 1986

Радевски, Христо. Хора. София: Народна младеж, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7172 | Имена в показалеца: 4236

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)