КАТАЛОГ КНИГИ

Софроний Врачански
Житие и страдания на грешния Софроний / Софроний Врачански; Предг., състав., ред. и прил. Надежда Драгова. - 3 изд. - София: Български писател, 1984. - 102 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)

Истинското име на автора: Стойко Владиславов

Съдържа: Откъси от оригиналния текст на 'Житие и страдания грешного Софрония' ; Поучения ; Призиви ; Биографична справка ; Оценки за делото на Софроний ; Библиография

УДК 886.7-94+886.7.09

Именен показалец

Софроний Врачански

Предметен показалец

Възраждане

Сигнатура
886.7/ С53
Инв. №
11683
Сигнатура
886.7/ С53
Инв. №
11684
Сигнатура
886.7/ С83
Инв. №
11685

Още от същия автор

Софроний Врачански. Житие и страдания на грешния Софроний. София: Български писател, 1987


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)