КАТАЛОГ КНИГИ

Чинтулов, Добри
Стихотворения / Добри Чинтулов. - 10 изд. - София: Български писател, 1985. - 88 с.; 20 см. - (Библ. за ученика)

Истинско име на автора: Добри Петров Миндов

УДК 886.7-1

Именен показалец

Чинтулов, Добри

Сигнатура
886.7-1/ Ч-83
Инв. №
14042
Сигнатура
886.7-1/ Ч-83
Инв. №
14041
Сигнатура
886.7-1/ Ч-83
Инв. №
13848

Още от същия автор

Чинтулов, Добри. Стани, стани, юнак балкански. София: Български писател, 1986

Чинтулов, Добри. Стихотворения. София: Български писател, 1974

Чинтулов, Добри. Стихотворения. София: Български писател, 1970


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)