КАТАЛОГ КНИГИ

100 години българска икономика / Н. Попов и др. ; Гл. ред., предг. Н. Попов. - София: Наука и изкуство, 1978. - 460 с.; 25 см. + табл.

Други авт.: А. Милошевски, Ж. Аройо, Ив. Костов, Л. Беров, Вл. Аврамов, Ст. Бъчваров

УДК 338(497.2)(035)

Предметен показалец

Икономика

Географски показалец

България

Сигнатура
338/ С77
Инв. №
6637

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)