КАТАЛОГ КНИГИ

Маринова, Иванка и др.
Иновационни процеси във фирмата и фирмена култура / Иванка Маринова, Антоанета Войкова. - София: ТИЛИА, 1995. - 120 с.; 24 см. + табл.
ISBN 954-8706-22-9УДК 334.72.00.76(075)

Именен показалец

Маринова, Иванка

Предметен показалец

Технически прогрес
Икономика

Сигнатура
334/ М31
Инв. №
19486

Още от същия автор

Маринова, Иванка и др. Бизнес комуникации в организацията. София: ТИЛИА, 1996


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)