КАТАЛОГ КНИГИ

Зомер, Ханс-Юрген и др.
Икономика : Учебник / Ханс-Юрген Зомер, Никола Николов, Антоанета Войкова; Прев. от нем. Радосвета Хаджиева. - 2 изд. - София: ТИЛИА, 1998. - 312 с.; 24 см. + табл.

Кн. е съвместен труд на бълг. и нем. автори

ISBN: 954-717-052-ХУДК 330.101(075.32)

Именен показалец

Зомер, Ханс-Юрген

Предметен показалец

Икономика

Сигнатура
33/ З-88
Инв. №
814

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)