КАТАЛОГ КНИГИ

Петров, Любен Иванов
Основи на счетоводството : Обща теория на счетоводната отчетност: Учебник за професион. гимназии по икономика / Любен Петров. - София: Мартилен, 2008. - 182 с.; 24 см. + табл.
ISBN: 978-954-598-110-4УДК 657(075.32)

Именен показалец

Петров, Любен Иванов

Предметен показалец

Счетоводство

Сигнатура
65/ П47
Инв. №
19086

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)