КАТАЛОГ КНИГИ

Божков, Васил Стефанов и др.
Счетоводство на предприятието : Учебник за техникумите по икономика и търговските гимназии / Васил Божков, Георги Илиев, Славка Петрова. - 6 осн. прераб. и допълн. изд. - София: ГорексПрес, [2006]. - 362 с.; 24 см.
ISBN: 954-616-154-3УДК 657:658(075.32)

Именен показалец

Божков, Васил Стефанов
Илиев, Георги Илиев
Петрова, Славка Мийкова

Предметен показалец

Счетоводство

Сигнатура
65/ Б57
Инв. №
19084

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)