КАТАЛОГ КНИГИ

Тимошченко, Л. Н.
Възпитание на девойката / Л. Н. Тимошченко ; Прев. от рус. Адела Симеонова. - София: Народна просвета, 1986. - 164 с.; 20 см. - (Библ. за родителя)

Ориг. загл. Воспитание старшеклассниц

УДК 37.018.1+159.922.7-055.25+173.1

Именен показалец

Тимошченко, Л. Н.

Предметен показалец

Жени
Възпитание

Сигнатура
37/ Т56
Инв. №
12524
Сигнатура
37/ Т56
Инв. №
12525
Сигнатура
37/ Т56
Инв. №
1526

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)