КАТАЛОГ КНИГИ

Христова, Рашка и др.
Интегралният подход в обучението по природонаучните учебни дисциплини / Рашка Христова, Елена Ганчева. - Варна: ИПКУ Д-р Петър Берон, 1992. - 135 с.; 20 см.
УДК 372.8

Именен показалец

Ганчева, Елена
Христова, Рашка

Предметен показалец

Образование
Педагогика

Сигнатура
37/ Х79
Инв. №
16485

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)