КАТАЛОГ КНИГИ

Льозер, Франц
Как да четем рационално : Частично програмирано ръководство за самостоятелна подготовка / Франц Льозер ; Сверено и прев. от 5. прераб. нем. изд. от Стефан Станчев и Стефка Петрова. - 2 изд. - София: Техника, 1979. - 196 с.; 20 см.

Ориг. загл. Rationelles Lesen / Franz Loeser

УДК 374.1+159.953(035)

Именен показалец

Льозер, Франц

Предметен показалец

Четене

Сигнатура
37/ Л92
Инв. №
11394

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)