КАТАЛОГ КНИГИ

Цветков, Димитър Евтимов
Общата педагогика като наука и учебен предмет / Димитър Цветков. - София: Народна просвета, 1988. - 208 с.; 20 см.
УДК 37.01

Именен показалец

Цветков, Димитър Евтимов

Предметен показалец

Педагогика

Сигнатура
37/ Ц34
Инв. №
15081

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)