КАТАЛОГ КНИГИ

Стефанова, Марияна
Символика и знаковост на научно-педагогическото творчество / Марияна Стефанова. - София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. - 196 с.; 20 см.
ISBN 954-07-0636-XУДК 37.012

Именен показалец

Стефанова, Марияна

Предметен показалец

Педагогика

Сигнатура
37/ С75
Инв. №
17293

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)