КАТАЛОГ КНИГИ

Младите и трудът / Състав. Сашо Савов. - София: Народна младеж, 1984. - 158 с.; 17 см. - (Актуален разговор Макове : Сер. Жар)
УДК 331-053.6

Именен показалец

Савов, Сашо (съст.)

Предметен показалец

Възпитание

Сигнатура
33/ С13
Инв. №
11788

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)