КАТАЛОГ КНИГИ

Кирков, Александър
През филтъра на съвестта / Александър Кирков. - София: Издателство на ОФ, 1967. - 48 с.; 19 см. - (Възпитание-бит-култура)
УДК 17+374

Именен показалец

Кирков, Александър

Предметен показалец

Етика
Възпитание

Сигнатура
17/ К58
Инв. №
10412

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)