КАТАЛОГ КНИГИ

Христозов, Христо и др.
Медицина, педагогика, поведение / Хр. Христозов, Ат. Шишков, Б. Щърбанов ; Под ред. на Христо Христозов. - София: Издателство на ОФ, 1983. - 168 с.; 17 см.
УДК 61-053.2:15-053.2

Именен показалец

Христозов, Христо

Предметен показалец

Деца в риск
Възпитание

Сигнатура
61/ Х82
Инв. №
11424

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)